Tecken till att förlossningen snart är på gång

När det börjar närma sig förlossning för din marsvinshona finns det en rad tecken att hålla utkik efter:

BÄCKENFOGARNA ÖPPNAR SIG: Sista veckan i dräktigheten produceras ett hormon (relaxin) som gör att bäckenfogarna öppnar sig successivt. Innan förlossning kan du undersöka marsvinshonan och genom att försiktigt palpera hennes blygdben med fingret kan du känna ett mellanrum som är tecknet på att bäckenfogarna är på väg att öppna sig. Vill dock i detta sammanhang framhålla vikten av att inte lyfta en dräktig hona i onödan. Att ta upp ditt marsvin för att upprepade gånger kontrollera hur mkt hon öppnat sig är inget som jag rekommenderar. Snarare avråder jag från att lyfta honan de sista dräktighetsveckorna utom i absoluta nödfall. Det går även (om behov finnes) att känna på och kontrollera om bäckenfogarna öppnat sig medan marsvinshonan är kvar i sin bur.

FÄLLD NOS: I slutet av dräkrigheten (upp till två veckor innan förestående bebisankomst) fäller marsvinshonan nosen, likt en tapir. Kan ses på mittenbilden ovan och sägs bero på muskelrelaxering, på samma sätt som muskelrelaxering sker för att bäckenfogarna ska kunna öppna sig.

FÖRVÄRKAR: Att marsvinshonan har förvärkar ser du genom att hon ligger och kisar plus att hennes andningsmönster är delvis förändrad, snabbare och ytligare andning.

VAL AV FÖDELSEPLATS: Marsvinshonan ”boar” inte på samma sätt som exempelvis kaninhonor. Men när det börjar närma sig förlossning kan marsvinshonan utse en plats där hon väljer att föda sin kull. Denna utvalda födelseplats brukar ofta vara någorlunda avskilt och under tak. Hon kan uppehålla sig länge på platsen med avbrott av små kortare utflykter exvis till vattenflaskan eller komma fram ifall det fylls på hö, serveras kvällsgrönsaker eller gräs. Var noga med att det finns gott om skyddade platser i buren så din hona kan välja en för henne trygg födelseplats. Tillse även att det är mkt god tillgång på hö oavsett vilken plats som hon väljer till sin födelseplats. Strax innan förlossningen kan man ofta se att honan har svårare att komma till ro, hon kan cirkulerar på platsen och mer frekvent äter sin avföring / städar inför födseln.

ÄNDRAT HUMÖR: Redan under dräktigheten kan du se ett förändrat humör hos marsvinshonan kopplat till dräktighetshormonerna. Honan kan bli mer lättretlig och säga ifrån till burkompisarna mer frekvent än tidigare. Vid en nära förestående förlossning kan honan verka ännu mer grinig och jagar bort burkompisar som kommer i hennes närhet. Detta delvis förändrade humör / lättretlighet är normal hos den dräktiga honan och ska sedan försvinna efter dräktighet och tiden med kull. Däremot för en ickedräktig hona som mer ofta börjar bråka med burkompisarna kan äggstockscystor misstänkas.

VILAR OFTARE: Hon vilar allt oftare, speciellt den sista veckan när förvärkarna startat (läs ovan om förvärkar).

GOD APTIT EV MED EN LITEN DIPP STRAX INNAN FÖRLOSSNINGEN: Det är viktigt att din marsvinshona äter med god aptit under hela dräktigheten. Speciellt för att minska risken för den nutritionella formen av dräktighetstoxikos är en bibehållen god aptit av yttersta vikt. Många marsvinshonor äter med synnerligen god aptit ända till dess att kullen fötts, medan en del honor kan ha en kortare aptit-dipp strax innan födseln då de istället prioriterar sömn. Var dock observant att det är just en kortare dipp och inte början på dräktighetstoxikos.

Hoppas ovanstående sammanställning av tecken till att förlossningen snart är på gång, kan var till en hjälp för dig i ditt avelsarbete. Därtill är det viktigt att innan du börjar avla ha goda kunskaper om marsvin och veta hur de normalt beter sig, för att tidigt kunna upptäcka avvikande beteenden eller andra tecken som kan tyda på att något är fel. Om något skulle gå fel behöver man ofta agera snabbt för att kunna rädda marsvinshonan och marsvinsbebisarna. Se till att vara förberedd och har såväl criticalcare som modersmjölkersättning hemma för att kunna stödmata din marsvinshona (i de fall hon skulle bli dålig) samt eventuellt moderslösa marsvinsbebisar. Du behöver även ha koll på var i din närhet som det finns marsvinskunniga veterinärer (exoveterinär eller mångårig erfarenhetsbaserad kunskap).

© Lottie Lundgren