Genetik rödgruppsfärger

Marsvinens färger skapas som jag tidigare nämnt med hjälp av två pigment. I förra artikeln gick jag igenom de anlag som styr svartgruppsfärgerna och det svarta pigmentet eumelanin. I denna artikel går jag igenom rödgruppsfärgernas genetik och de anlag som påverkar det röda pigmentet phaeomelanin. (Det röda pigmentet omnämns ibland som ”orange” eller ”yellow” i genetiklitteratur). De gener som ger upphov till rödgruppsfärgerna styrs via två olika locus. E-locus som styr om svart pigment tillåts eller dämpas och därmed tillåter det röda pigmentet att synas, och C-locus – Colour intensity – som främst påverkar det röda pigmentet (men till viss del även det svarta pigmentet).

E-locus – EXTENSION

E = The Extension gene, tillåter svart pigment, rött pigmenet döljs under det svarta (semidominant över ep, viltform)
ep = Partial extension. tillåter delvis svart pigment, ger ”fläckiga” marsvin (recessiv, mutation)
e = Non extension, tillåter inte svartpigment utan enbart rött pigment visas i hårstråna, pigmentering i hud och ögon påverkas inte (recessiv, mutation)

Samtliga svartgruppsfärger har genotyp EE alternativt Ee (om de bär på anlag för rött), detsamma gäller agouti/argente (vilka jag återkommer till i en senare artikel).
Marsvin med genotyp Eep är har mestadels svartgruppsfärg och små röda fläckar såsom bläs eller röda fötter.
Genotyp epep och epe tillåter svart och rött att synas i samma utsträckning. Ger färger såsom brindle, tortoiseshell, harlequin, magpie (vilka jag återkommer till i en senare artikel).
Hos marsvin med genotyp ee tillåts inget svart pigment och därmed döljs underliggande svartgruppsfärg samt eventuell tickning (återkommer till detta i senare artikel). Marsvinen med genotyp ee kan dock ha kvar en mindre del svart pigment i pälsen vilket gör att de kan få ett lite ”smutsigt” uttryck, speciellt vid hög ålder.
Eftersom e-anlaget inte påverkar pigmenteringen av ögon och hud kan marsvin med genotyp ee delvis avslöja om de är svartbaserade eller chokladbaserade. Vilket svartgruppsanlag de bär under rödgruppsfärgen påverkar även till viss del pälsfärgnyansen.

C-locus – colour intensity series

C = Intense colour. Ingen blekning av vare sig svart eller rött pigment, mörka ögon (dominant, viltform).
ck = Dark dilution. Svart bleks ytterst lite. Rött bleks till en mörk buffliknande färg, mörka ögon (recessiv, mutation)
cd = Light dilution. Svart bleks något i intensitet. Rött bleks till Buff. Ger en viss tendens till rubinfärgade ögon (recessiv, mutation)
cr = Ruby eye dilution, silveranlaget. Röd pälsfärg bleks till vitt. Svart pigment påverkas marginellt. Mörkt rubinfärgade ögon (recessiv, mutation)
ch = Himalaya dilution. Dämpar allt rött pigment, temperaturkänsligt för svart pigment vilket ger ”points”, dvs ett maskat djur med mörk nos, öron samt tassar. Röda ögon (recessiv, mutation).

Om ett himalayatecknat marsvin har genotyp EEchch syns det temperaturkänsliga svarta pigmentet. Har marsvinet istället genotyp eechch visas inget svart pigment och marsvinet är helvitt med röda ögon, tillsynes albino. Dock finns det ingen albinogen hos marsvin på samma sätt som hos andra djurslag. En riktig albinogen (vilken hos andra djurslag benämns c) är EN enskild gen vilken är absolut recessiv och dämpar allt pigment. Detta albinoanlag finns inte hos marsvin.

Värt att veta är att det finns inga röda himalaya, eftersom himalayagenen bleker allt rött pigment till vitt. Vanligaste himalaya färgerna är black himalaya och chocolate himalaya. I teorin finns även himalaya i grey, lilac och beige. Dessa färger är dock inte så vanligt förekommande då de är såpass ljusa och därmed inte alltid färgar ut tillräckligt att uppnå utställningskvalitet. Himalayaveln (nonself) fokuseras snarare på de färger där en fin kontrast kan uppnås mellan maskfärg och kroppsfärg. Himalayafärgen förekommer även hos andra pälsvarianter, nedan bilder på en lilac himalaya teddy (med tämligen sparsam maskfärg).

  

Och så sätter vi ihop det…

Rödgruppsfärgerna har alla genotyp ee. Genom att kombinera ee med anlagen i C-locus, P-locus och  B-locus erhåller vi följande rödgruppsfärger:
eeBBPPCC = Red
eebbPPCC = DE Golden
eebbppCC = PE Golden
eebbPPcdcd = Buff
eebbppcdcd = Saffron
eebbPPcdch, eebbPPcdcr= Cream*
eebbppcdch, eebbppcdcr = Lemon*
eebbPPcrcr = DE White
eebbPPchch, eebbppcrcr= PE White*

*Cream kan även ha genotyp cdcr istället för cdch, men de allra flesta svenska creamar är oftast avlade tillsammans med PEWhite och är därmed cdch.
*Lemon är den rödögda varianten av cream och kan också förekomma i två olika genotyper.
*PE White är vanligtvis eebbPPchch, men kan även avlas fram genom att påföra anlaget för röda ögon på en DEW och slutligen få ett marsvin med genotyp eebbppcrcr.