Hej och hjärtligt välkommen till SMF 114 Crestine’s marsvin!

SMF 114 Crestine’s marsvin är godkänt & registrerat uppfödarnamn i Svenska Marsvinsföreningen (SMF).

Hos oss finns nonself & engelsk crested solidagouti & solidargente med fokus på cinnamon, cream och silver. Några enstaka selfs blir det också samt vanliga argente & agouti.

Ambitionen är att föda upp sunda, trevliga samt rasmässigt fina marsvin, vilka både skall passa till avel & utställning och även bli omtyckta familjemedlemmar i sina nya familjer.

Vi har en liten uppfödning & hos oss föds ett mindre antal kullar per år. Tidvis finns marsvin som söker nya hem. Är medlem och registrerar våra marsvinskullar i SMF.

Erbjuder alltid livslång support. Marsvinen får med får med sig lite kraftfoder de är vana vid, regbevis/stamtavlor. Våra marsvin är försäkrade i Agria och försäkring övertas av nya hemmet.
Just nu ingår även kostnadsfritt medlemskap i Svenska Marsvinsföreningen för 2022 för dig som (ännu inte varit medlem och) köper marsvin från godkänd SMF-uppfödare.

Läs gärna mer om oss och följ oss i vår blogg.