Stödmata marsvin


När marsvin slutar äta oavsett anledning är det oerhört viktigt att omgående(!) börja stödmata/tvångsmata för att rädda livet på sitt marsvin. Oavsett om det gäller postoperativt ifall marsvinet inte kommer igång att äta som det ska eller vid nedsatt aptit i samband med sjukdom. Som uppfödare är det extra viktigt att hålla koll på sina dräktiga honor eller nyblivna marsvinsmammor. Nedsatt aptit kan vara första tecknet att marsvinshonan drabbats av det livshotande tillståndet dräktighetstoxikos. Även då är det av yttersta vikt att omedelbart börja mata sin marsvinshona. Denna text är skriven med förhoppningen att vara till hjälp för dig som står inför någon av de nämnda situationerna.

Vad stödmatar/tvångsmatar du med?

Se till att alltid ha CriticalCare hemma. Förvaras i frysen för bästa hållbarhet och tas fram och blandas vid behov. Finns hos veterinärkliniker samt även via internethandeln.

Ett marsvin som inte äter själv behöver 3msk criticalcare-pulver per kg kroppsvikt. Utgå från vad ditt marsvin väger och räkna fram rätt mängd.

CriticalCare blandas med fördel med näringsdryck för extra energi. Det står angivet på förpackningen att criticalcare-pulver blandas med lika stor volym vätska. Ofta kan man dock behöva blanda med något mer vätska än vad som anges på förpackningen, för att cc-blandningen ska bli i en sådan lättflytande konsistens att den kan sugas upp med 1ml-spruta.

Hur stödmatar/tvångsmatar du marsvin?

Mata marsvinet med en 1ml-spruta, som du klippt av den smala toppen på. Ifall marsvinet inte tar emot sprutan med CriticalCare självmant, lägg gärna marsvinet i en liten frottéhandduk, håll stadigt och spruta sedan långsamt och försiktigt cc-blandningen i marsvinet mun, lite i taget, se till att inte spruta fortare/mer än marsvinet hinner svälja i lugn och ro.

Hur ofta stödmatar/tvångsmatar du marsvin?

Ett marsvin som inte äter själv alls behöver tvångsmatas minst var tredje timme för att bibehålla adekvat blodsockernivå och inte drabbas av det irreversibla svälttillståndet ketoacidos. Därför är det viktigt att du startar mata så snart du upptäcker att ditt marsvin inte äter. Vid operation ska veterinärkliniken startat att mata igång marsvinet direkt efter uppvak och du ska även fortsätta mata direkt när ni kommer hem efter operation.

När du stödmatar ett marsvin postoperativt kan du minska mängden CriticalCare allt eftersom marsvinet kommer igång att äta. Likadant med det sjuka marsvinet som tillfrisknar och återfår aptiten, minska successivt antalet matningstillfällen och glesa ut tiden mellan matningarna. Du kan även erbjuda kligröt och favoritgrönsakerna i syfte att stimulera aptiten. Plus att det givetvis alltid ska finnas fri tillgång på hö, så att marsvinet kan börja äta hö när det återfår aptiten, och sedan äta hö parallellt med stödmatning med CriticalCare.

Stödmata marsvinsbebisar

Läs även gärna mer om Stöd- och handmatning av marsvinsbebisar. I den texten finns specifika tips och råd att ta hand om marsvinsbebisar som inte kommer igång att dia eller av eller av annan anledning inte ökar tillräckligt i vikt, alternativt ifall du står med moderslösa marsvinsbebisar. Förutom stöd- och handmatning finner du även råd om specifik omvårdnad av dom små. Lycka till!

© Lottie Lundgren