Genetik ögonfärger

Marsvinets olika ögonfärger

Det finns tre olika ögonfärger för marsvin: mörkögda (dark eyed), rubinögda (ruby eyed) och röda (pink eyed). I denna genetikartikel ska vi titta närmare på vilka anlag som ger upphov till marsvinens olika ögonfärger.

Fakta ögonfärger (källa: Svenska Marsvinsföreningen)
DARK EYED: Mörkögda varianten av ögonfärg. Färgen är svart eller nästintill blåsvart.
RUBY EYED: Rubinögda varianten av ögon färg. Färgen kan variera från ganska ljust röda ögon till djupt rubinfärgade, nästan mörka. Ögonfärgen klassas som dark-eyed i utställningssammanhang.
PINK EYED: Rödögda varianten av ögonfärg. Färgen skall vara ljust röd med en tunn mörk cirkel i den yttersta kanten innanför ögonvitan.

  
Tre bilder som illustrerar de olika ögonfärgerna, från vänster: mörkögd (dark eyed), rubinögd (ruby eyed), rödögd (pink eyed).
(Reserverar mig mot att färgåtergivelsen kan skilja från den i verkliga livet, detta beroende på att olika bildskärmar visar färger olika och fotona därför kanske inte kommer till sin rätt på just din bildskärm.)

Genetik ögonfärger

Flera olika locus påverkar marsvinens ögonfärg. Såväl det traditionella P-locus, som fått sitt namn pink eye dilution just på grund av att anlagen bleker ögonfärgen (samt även pälsfärgen), som B-locus (chokladanlaget) och C-locus (silveranlaget samt himianlaget).

P-locus – dark eyed, ruby eyed, pink eyed

I artikeln om svartgruppsfärger gick jag igenom anlagen i P-locus och hur de ger upphov till olika färger beroende på hur de påverkar pälsens pigment. Låt oss nu titta lite närmare på hur anlagen påverkar pigmentet i marsvinets ögon.

P = Fullfärg. Mörka ögon  (dominant, viltform)
pg = Partial pink eye dilution gene, anlaget bleker såväl ögonfärg som svart pälsfärg ca 50% till grey, rubinfärgade ögon (recessiv till P och semidominant till p, mutation)
p = Pink eye dilution gene, anlaget bleker svart pälsfärg samt ögonfärg ca 80%  till lilac, röda ögon (recessiv, mutation)

Semidominant innebär att att anlaget är ofullständigt dominant. Alltså är pgpg rubinögda och pgp är färgmässigt en intermediär mellan pgpg och pp. Dessa pgp föds ofta med röda ögon som sedan mörknar med åldern. Ögonen hos ett marsvin som har genotyp pgp har ofta en karaktäristisk mörkare ring runt resterande iris.

 

B-locus – chocolate & rubinfärgade ögon

Även allelerna i B-locus påverkar ögonfärgen:
B = Black, normalt pigment,  mörka ögon (dominant, viltform)
b = Chocolate, avlånga pigmentkorn, rubinfärgade ögon (recessiv till B, mutation)

Som jag nämnde i artikeln om svartgruppsfärger gör chokladanlaget  att pigmentkornen blir något avlånga.  Därmed blir pigmentet ”försvagat” så att ljus kan komma in mellan pigmentkornen. Ögonfärgen blir rubinfärgad. Om pigmentkornen är av normal form ger det mörk ögonfärg. Chokladanlaget (b) är recessivt. Ett marsvin som är homozygot BB har mörka ögon och mörk hud, medan ett marsvin med genotyp bb har rubinfärgade ögon och ljusare chokladbaserad hud.

C-locus – buff-, silver- & himi-anlagen ger rubinfärgade respektive röda ögon

I artikeln om rödgruppsfärger gick jag igenom C-locus och de olika anlagen som bleker rött pigment.

C = Fullfärg. Ingen blekning av vare sig svart eller rött pigment, mörka ögon (dominant, viltform).
ck = Dark dilution. Svart bleks ytterst lite. Rött bleks till en mörk buffliknande färg, mörka ögon (recessiv, mutation)
cd = Light dilution. Svart bleks något i intensitet. Rött bleks till Buff. Ger en viss tendens till rubinfärgade ögon (recessiv, mutation)
cr = Ruby eye dilution, silveranlaget. Röd pälsfärg bleks till vitt. Svart pigment påverkas marginellt. Mörkt rubinfärgade ögon (recessiv, mutation)
ch = Himalaya dilution. Dämpar allt rött pigment, temperaturkänsligt för svart pigment vilket ger ”points”, dvs ett maskat djur med mörk nos, öron samt tassar. Röda ögon (recessiv, mutation).

Flera olika locus kan ge röda respektive rubinfärgade ögon

Det sägs ibland att två rödögda marsvin endast kan få rödögda marsvinsungar. Detta är en sanning med modifikation och beror helt enkelt på vilka anlag som ger upphov till den röda ögonfärgen. Låt oss titta närmare på detta.

Vi tänker oss en parning där föräldradjuren är en Self Lilac (CCpp, nedärver Cp) och en Chocolate Himalaya (chchPP, nedärver chP).

Ungarna får här genotypen CchPp, dvs alla blir Self Black med anlag för röda ögon (p) samt himalayaanlag (ch). Alltså två rödögda marsvin får mörkögda ungar. Detta beroende på att anlagen som ger upphov till röda ögon är recessiva samt ligger i två olika locus.

Alltså såväl genotyp pp som genotyp chch ger röda ögon. På samma sätt kan genotyperna pgpg (grey), bb (chocolate), crcr (silver) och crch (zobel) ge olika varianter av rubinfärgade ögon. Och genotyp pgp är som tidigare nämnts ett mellanting mellan röd- och rubinögt.

Några ord om ögonfärg och färgavel respektive icke-färgavel

Ovanstående om de anlag som påverkar ögonfärgerna gäller framförallt vid färgavel, dvs då du avlar baserat på marsvinets pälsfärg och avlar rent och inte blandar olika färger. Så fort du inte färgavlar och flera olika blekande anlag från olika locus kan tänkas förekomma hos ett och samma marsvin blir det betydligt svårare att uttala sig om genetiken bakom såväl pälsens som ögonens färg då fler olika nyanser kommer att förekomma pga olika blekande anlag samverkar. Du kan se hur marsvinet framför dig ser ut, dess fenotyp. Men exakt vilka anlag som finns, dess genotyp, kan du ofta inte uttala dig om med säkerhet ifall det rör sig om icke-färgavel. Speciellt inte ifall recessiva anlag från flera locus kan antas finnas närvarande. En stamtavla kan ge viss vägledning i möjliga färger samt anlag.

Pink devil

Utöver den traditionella indelningen i ögonfärger enligt ovan (mörkögda, rubinögda, rödögda) finns numera ytterligare en ögonfärg. Pink devil – röda ögon trots päls i fullfärg. Här nedärvs den röda ögonfärgen inte via P-locus utan istället är det ett helt eget anlag. Anlaget för pink devil (pd) nedärvs genom recessiv epistasi, där pd-locus är epistatiskt över P-locus.  Att anlaget är recessivt innebär att marsvinet behöver få pd-anlaget från båda sina föräldrar för att bli pink devil, dvs vara homozygot pdpd. Och epistasi betyder att hos marsvin som är homozygot pdpd kommer uttrycket av generna i P-locus att maskeras. Det spelar med andra ord ingen roll vilken genuppsättning som återfinns i P-locus (PP, pgpg, pp, Ppg, Pp, pgp), marsvinets ögon blir alltid röda i det fall dess genotyp är pdpd.

 

Låt oss titta närmare på nedärvningen för pink devil och åskådliggöra den i korsningsscheman.

Föräldradjuren är en Self Black utan anlaget för pink devils (PPPDPD) och en svart pink devil (PPpdpd). Ungarna får här genotyp PPPDpd, dvs alla blir Self Black som bär pd-anlaget.

I nästa generation ses den klassiska fördelningen enligt recessiv nedärvning.
Marsvin med genotyp PPPDpd ger en utav  två olika anlagsuppsättningar: PPD eller Ppd

Fördelning: 25% PPPDPD, 50% PPPDpd, 25% PPpdpd

Hur blir det då om föräldradjuren är en Self Lilac utan anlaget för pink devil (ppPDPD) och en svart pink devil (PPpdpd). Ungarna får här genotyp PpPDpd, dvs alla blir Self Black som bär såväl pd-anlaget som p-anlaget.

Och i nästa generation ses följande fördelning:

Self Black (PPPDPD), Self Black med anlag för röd ögon (PpPDD), Self Black med pink devilanlag (PPPDpd), Self black med både anlag för pink devil och vanligt röda ögon (PpPDpd), Self Lilac (ppPDPD), Self Lilac med pink devilanlag (ppPDpd), svart pink devil (PPpdpd), svart pink devil med anlag för röda ögon =p (Pppdpd), lilac pink devil (pppdpd).

© Lottie Lundgren