Genetik

Artikelserie om marsvinsgenetik

I syfte att skapa mer kunskap för dig som är intresserad av avel med marsvin har jag tagit initiativ till denna artikelserie om marsvinsgenetik. Fokus kommer ligga på genetiken bakom marsvinens färger, pälsvarianter m.m. Tanken är en lättillgänglig översikt inom ämnet marsvinsgenetik och i första delen ”Grundläggande genetik” beskrivs kort några begrepp som kommer att användas i efterföljande artiklar. Det finns även en genetikordlista som du kan titta i och slå upp svåra och komplicerade genetikrelaterade ord. En del kan avskräckas av de lite mer komplicerade bitarna såsom korsningsscheman etc. Jag ska försöka hålla det så förenklat som möjligt och enbart gå igenom det mest relevanta. Rekommenderar dock att du även fördjupar dig ytterligare på egen hand, exempelvis genom att läsa grundläggande genetikböcker, eller genom att gå kurser när tillfälle ges.

Med hopp om trevlig läsning!
//Lottie, Crestine’s marsvin

PS. Samtliga artikeltexter är mina egna och mycket av det jag skrivit baseras på min egna kunskap inom marsvinsgenetik. I förekommande fall där jag hämtat uppgifter från andra källor anges källhänvisning på sedvanligt sätt (exvis lagtext såsom nedan). Artikeltexterna får på intet sätt kopieras eller spridas utan att jag personligen tillfrågats. Däremot får du gärna länka till denna sida, tipsa om mina artiklar och därigenom sprida kunskap om marsvinsgenetik. Och jag ställer gärna upp som föreläsare ifall ni vill ordna genetikkurser. Jag har tidigare föreläst inom just genetik fast då låg fokus på kattgenetik. Därtill har jag mångårig erfarenhet av att undervisa samt dela med mig av kunskap. Deltagare på mina kurser och de studenter jag haft äran att undervisa i mitt yrke som specialistsjuksköterska säger att en av mina styrkor är att göra det svåra mer lättförståeligt. Låter det intressant att ordna en genetikkurs, kontakta mig på epost: lottie@crestines.se så bestämmer vi mera.

Genetikartiklar – Marsvinsgenetik

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive artikel:
?Grundläggande genetik
?Genetikordlista
?Genetik svartgruppsfärger
?Genetik rödgruppsfärger
?Genetik tecknade & maskade
?Genetik tickade
?Genetik ögonfärger
?Genetik lethal white
?Genetik avel med semidominanta anlag
Framöver kommer fler genetikartiklar bl.a om de anlag som ger upphov marsvinens olika pälsvarianter samt nyare pälsfärger & teckningar. Och på sikt kan andra anlag komma att diskuteras.
De foton som visas i artiklarna är antingen mina egna eller så har andra uppfödare bidragit med foton. Dessa foton är skyddade enligt sedvanlig copyright och får ej spridas utan tillstånd.

ÖVRIGA LÄSTIPS:
> Cavy Genetics: An Exploration (Originally written by Nick Warren, 1999; Revised and updated by Bryan Mayoh, with input from Simon Neesam, 2008) Hämtad: http://www.britishcavycouncil.org.uk/Resources/Cavy%20Genetics%20Article%20October%202008%20rev%20A.pdf
Böcker:
> Roy Robinson, Colour Inheritance in Small Livestock.
> Editors: Joseph E Wagner, Patrick J Manning. The Biology of the Guinea Pig. ISBN 0-12-730050-3.

Lite om utmaningen med genetik & varför ska man lära sig detta

För den oinvigde kan genetik verka invecklat och tämligen komplicerat vid första anblick. Ämnesområdet är stort och det tar tid att lära sig hur allt hänger ihop. Men med hjälp av några grundläggande begrepp, fokus på det mest väsentliga och inte fördjupa sig i alltför många detaljer, så är det inte svårt att lära sig och få förståelse för genetik och nedärvning.

Varför ska man lära sig allt detta? Marsvinsuppfödning är ju en hobby och du behöver inte kunna genetik för att ta några marsvinskullar kan man tycka. Samtidigt förändras inte det faktum att grundläggande genetikkunskap behövs, för – hobby eller ej – marsvinen kan skadas på både kort och lång sikt genom uppfödning som bedrivs på fel sätt. Att genom okunskap göra parningar där resultatet blir exempelvis lethal whites, eller att på annat sätt bedriva uppfödning där defekta anlag tillfogar marsvinen skada är inte etiskt försvarbart. Det strider dessutom emot gällande lagar och förordningar i Sverige (1). Alltså behövs kunskaper i genetik för att kunna bedriva en säker avel. Med andra ord, har man inte tid eller lust att sätta sig in i den grundläggande genetiken bör man heller inte föda upp marsvin.

Utdrag ur SJVFS 2019:15 Saknr L 80 4 Kap 3§:
”De djur som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.”(1)

Marsvinsgenetik är således en nyttig kunskap att bära med sig, särskilt för dig som är avelsintresserad. Med genetikens hjälp kan du lära dig att räkna ut vilka anlag marsvinen bär på och därmed har du möjligheten att förutsäga vilka egenskaper (såsom färger och pälsvarianter) marsvinsungarna i en tänkt parning kommer att ha. Du vet också vilka parningar du inte skall göra såsom roan-roan och dalmatiner-dalmatiner.

Källhänvisning:
1. SJVFS 2019:15 Saknr L 80. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur avsedda för sällskap och hobby.
Hämtad: https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214faf48f/1553853310633/2019-015.pdf

© Lottie Lundgren