Genetik svartgruppsfärger

Trots att marsvinens päls visar en sådan mängd olika färger finns det bara två sorters pigment. Phaeomelanin som i grunden ger röd pälsfärg och eumelanin som ger svart. Det är utseendet på och fördelningen i hårstrået av pigmentkornen som ger den stora variationen av färger. Jag kommer i denna och följande artiklar att behandla några av de gener som påverkar pigmentkornens utseende och sättet de lagras in på i hårstrået.

Låt oss börja med att titta närmare på de färger som härstammar från svart. Det gener som ger upphov till svartgruppsfärgerna styrs via tre olika locus. Förändringar i ett eller flera av dessa locus ger upphov till en mängd olika färger.

P-locus – pink eye – black, grey och lilac

P = Fullfärg, Black, mörka ögon och normal pälsfärg (dominant, viltform)
pg = Partial pink eye dilution gene, Grey, anlaget bleker såväl ögonfärg som svart pälsfärg ca 50%, rubinfärgade ögon (recessiv till P och semidominant till p, mutation)
p = Pink eye dilution gene, Lilac, anlaget bleker svart pälsfärg ca 80% , röda ögon (recessiv, mutation)

Generna i P-locus påverkar främst svartgruppsfärgerna, har liten/ingen effekt på rödgruppsfärgerna, men bleker ögonfärgen.

Grey kan variera i nyans mellan mörk och ljusare grey. Spekulationer har funnits om eventuellt fler alleller för P-locus, men sannolikt är de ljusare grey heterozygota pgp, dvs föds med röda ögon som sedan mörknar med åldern.

B-locus – black och chocolate

Chokladfärgad päls orsakas av en gen som gör att pigmentkornen blir något avlånga och därmed blir pigmentet ”försvagat”. Om pigmentkornen är av normal form ger det svart färg. Anlaget för choklad är recessivt gentemot svart pälsfärg.
De svarta och bruna allelerna i B-locus benämns:
B = Black, normalt pigment, (dominant, viltform)
b = Chocolate, avlånga pigmentkorn, (recessiv till B, mutation)

Ett marsvin som är homozygot BB är svart med mörka ögon och mörk hud. Medan ett marsvin med genotyp bb har rubinfärgade ögon och ljusare chokladfärgad hud.

Det pratas även om ytterligare en tänkbar allel i gruppen, vilken skulle vara recessiv till b-allelen och ge en ljusare mjölkchokladnyans och röda snarare än rubinfärgade ögon. Detta förmodade anlag har bland annat setts hos abessinier.

Rött och B-locus:
Anlagen i B-locus påverkar till viss del även rött pigment. Red är svartbaserad medan goldens helst ska vara chokladbaserade. På samma sätt används gärna chokladbaserade avelsdjur för att minska sotade öron hos färgerna buff och cream. Jag kommer återkomma till B-locus påverkan på rött pigment i artikeln Genetik rödgruppsfärger.

Och så sätter vi ihop det…

Genom att kombinera anlagen i P-locus och B-locus erhåller vi följande svartgruppsfärger:
BBPP = Black
BBpgpg = Grey
BBpp = Lilac
bbPP = Chocolate
bbpgpg = Carob/Coffee/Taupe/Caramel
bbpp = Beige

Marsvin med genotyp bbpgpg har olika namn i olika länder. Här i Sverige har färgen kallats Carob. I Tyskland finns färgen Coffee som också har genotyp bbpgpg. I Australien kallas färgen Taupe. I Storbritannien har färgen fått namnet Caramel. Och rasen Self Caramel finns med bland New Emerging Breeds (NEBs) hos Rare Varieties Cavy Club. Läs mer om Self Caramel här>>

Skärmdump från Rare Varieties Clubs hemsida

Nykomlingen blue och D-locus – dilution

Blue är den nyaste Self-färgen i Marsvins-Sverige. Enligt Svenska Marsvinsföreningens standard skall den blå färgen se ut som följer: ”Färgen ska vara mörkt blågrå utan brun ton och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor mörkt blågrå. Ögonfärg: Mörka.”

Blå färg orsakas av en gen som gör att pigmentkornen inte fördelas jämnt i hårstrået utan de klumpas ihop. Ljuset kommer då in mellan klumparna och sprider sig så att en utspädningseffekt uppstår. Detta kallas dilution. Anlaget för dilution är recessivt och påverkar både svart och rött pigment. Svart pigment blir blått och rött pigment blir amber.
Allelerna i D-locus benämns:
D = Fullfärg, Black resp Red/Golden, normal pigmentfördelning i hårstråna, dominant (viltform)
d = Dilution, Blue resp Amber, hopklumpning av pigmentkornen, recessiv (mutation)

Och så sätter vi ihop det igen…

Genom att kombinera anlaget för blått med tidigare nämnda anlag för choklad samt anlaget för röda ögon finns möjligheten till ytterligare några nya färger – Violett och Lavendel:
BBddPP = Blue
bbddPP = Violet
BBddpgpg = Lavendel

  

Den som följt med i de genetiska resonemangen förstår att det rent teoretiskt bör kunna bli ytterligare ett par färgvarianter beroende på hur anlagen i B-, D- och P-locus kombineras; BBddpp, bbddpgpg, bbddpp. Den förstnämnda (BBddpp) färgen är en rödögd ljusblå som avelsprojekt pågår kring i vårt grannland Danmark. De två sistnämnda vet jag i skrivande stund dock inte om de finns i verkligheten eller enbart i teorin. Skulle du som läser detta känna till någon uppfödare eller själv föda upp dessa färgvarianter är du mer än välkommen att kontakta mig med mer info samt foton på lottie@crestines.se

© Lottie Lundgren