Genetikordlista

Allel Gener med olika verkan fast med samma läge på de homologa kromosomerna.
Autosomal nedärvning När genen för egenskapen ligger på en vanlig kromosom, en autosom, sker nedärvningen autosomalt.
Codominant anlag Codominanta anlag är likvärdiga, de uttrycks och visar sig samtidigt.
Dilution Utspädning av färg (generellt inom genetik) exempelvis är blått en dilution av svart. Inom marsvinsvärlden talar man om dilutes som selfar med blekande anlag som föds i kullar inom agoutiaveln.
DNA Deoxiribonukleinsyra. Kromosomerna är uppbyggda av DNA.
Dominant anlag Ett dominant (bestämmande) anlag är den egenskap som ”slår igenom” och visas, dominerar över recessiva egenskaper.
Epistasi Gener vars uttryck hindrar eller döljer effekterna hos andra gener i andra locus sägs vara epistatiska.
Eumelanin Svart pigment
Fenotyp De anlag som uttrycks, marsvinets utseende.
Gameter Könsceller – äggceller & spermier
Gen En del av en kromosom, vilken kodar för en viss egenskap.
Genetik Ärftlighetslära
Genotyp De anlag/gener marsvinet har, såväl dominanta som recessiva.
Heterozygota anlag Olika anlag.
Homologa kromosomer De sammanhörande kromosomerna i ett kromosompar.
Homozygota anlag Likadana anlag.
Korsningsschema För att enkelt räkna ut utfallet vid en parning kan man använda sig av korsningsschema.
Kromosom Uppbyggda av DNA och innehåller individens arvsanlag. Marsvinet har 64 kromosomer.
Könsbunden nedärvning När genen för egenskapen ligger på en könskromosom sker nedärvningen könsbundet.
Locus Den del på kromosomen där en gen finns.
Meios Reduktionsdelning, den celldelning som ger upphov till könsceller, halva kromosomantalet.
Melanin Färgpigment
Mitos Vanlig celldelning som ger upphov till likadana celler identiska med ursprungscellen.
Mutation Plötslig förändring i arvsmassan.
Phaeomelanin Rött färgpigment
Polygener Modifierande gener, mängden av dessa är avgörande för exempelvis färgnyanser.
Recessivt anlag Ett recessivt (vikande) anlag är en ickedominerade egenskap. Behövs dubbla recessiva anlag för att egenskapen ska ”slå igenom” och visa sig.
Semidominant anlag Ett semidominant anlag är ofullständigt dominant över ett annat anlag. Resultatet blir en utseendemässigt mellanläge/intermediär.
Viltform Ickemuterad ursprungsfärg eller -mönster.